Het nieuwe samenwerken

Het nieuwe samenwerken

De markt verandert steeds sneller en vraagt om flexibiliteit. Wat je nu nodig hebt aan talenten, kan in korte tijd veranderen. Dit betekent dat lange termijn dienstverbanden steeds meer tot het verleden zullen behoren en worden vervangen door samenwerkingsverbanden voor de duur van een project of traject. Zo zorg je dat je snel en flexibel in kunt spelen op een toekomst die steeds lastiger te voorspellen is. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe vind je de beste mensen voor een project? Hoe zorg je dat het project een succes wordt? Loop je nu extra risico met een eenpitter? Hoe zit het met betrokkenheid? Duidelijk is dat het vraagt om een verschuiving van je rol als werkgever naar die van opdrachtgever. Geen managers meer, maar projectleiders.

En dan is daar natuurlijk ook een andere kant aan dit verhaal. Je bent een professional, met een mooie verzameling unieke talenten. Die zet je het liefst volledig voor in voor jouw opdrachtgever. Maar daarnaast heb je ook een verantwoordelijkheid voor je eigen boekhouding, je eigen marketing, je website, je verzekeringen, de belastingdienst en niet te vergeten de acquisitie en het relatiebeheer. Werkweken lijken zich oneindig uit te strekken. De uitdaging waar de professional met een gezin voor staat, laat ik voor mijn gemoedsrust maar even achterwege. En dan vergeten we nog 1 ding. De verantwoordelijkheid van de professional om eigen talenten te ontwikkelen en up-to-date te houden. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je, dat je naast dit alles, ook nog in ontwikkeling blijft?

Als we willen naar een samenleving waarin we allemaal delen, waarin aandacht is voor de lange termijn en echte toegevoegde waarde, dan voelen we dat hierin iets moet gebeuren. Nu organisaties opdrachtgevers worden, worden zp-ers organisaties. Namelijk coöperaties. Want in coöperatieve vorm kun je de lasten samen delen, kan je de risico’s spreiden en zorgen voor elkaar. En nog mooier, je kan ruimte creëren om elkaar in ontwikkeling te brengen. Samenwerken met een collectief betekent dat je niet 1 talent binnenhaalt, maar een Multitalent. Een groep mensen met diverse talenten en achtergronden. Die inzetbaar zijn gedurende de gehele looptijd van je project en jou zo de zekerheid bieden van continuïteit en maximale kwaliteit in combinatie met de flexibiliteit die zo belangrijk voor je is.

Ik kijk met enthousiasme uit naar deze nieuwe manieren van samenwerken. Gebaseerd op gelijkwaardigheid. Ondernemers onder elkaar. Een verschuiving van werken voor, naar samen werken aan. Samen voor de lange termijn. 

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *