Positieve energie? Hier moet gewerkt worden!

Positieve energie? Hier moet gewerkt worden!

Voor mij draait alles om energie. En hoewel je het niet kunt zien of vastpakken, voelen kun je het wel. Energie stroomt, borrelt en bruist of energie stagneert en blokkeert. Sommige dingen kosten energie, sommige dingen geven energie. Je kunt overlopen van energie of je kan nergens meer energie voor opbrengen.

Energie is een middel en een doel. Het is wat je investeert om resultaat te behalen, maar ook wat je krijgt als je de juiste dingen doet. Bijvoorbeeld als wat je het liefst doet, samenvalt met dat wat je goed kan. Dan begint te bruisen, te borrelen van binnen.

Energie, enthousiasme, bevlogenheid en flow is jarenlang onderzocht en wordt vaak direct gelinkt met het behalen van succes en resultaat in werk. De positieve psychologie focust zich vooral op wat er is, je kracht en wat je wil creëren. Daar waar je je energie op richt, groeit. Hoe positiever een team, hoe beter de samenwerking en de oplossingsgerichtheid.

Soms kom ik in een team en voel direct een zware sfeer. Verkrampte gezichten, gemopper en weinig energie. Later blijkt dan de cultuur van het bedrijf erg gericht is op wat er fout gaat. Om van te leren natuurlijk. Het effect? Vrijwel alle energie gaat zitten in controle, in vastleggen en indekken. Er ontstaat angst, onveiligheid en de energie lekt weg. Zo maak je samen een plek waar maar weinig ruimte is voor creativiteit en innovatie. Aandacht voor een goede onderlinge verbinding en het structureel geven van positieve feedback kan die energie terugbrengen.

Alleen laat niet ieder team zich overtuigen. Want positieve feedback geven? Kijken naar wat er wel is? Dat is te soft, hier moet wel gewerkt worden.

Het nieuwe samenwerken

Het nieuwe samenwerken

De markt verandert steeds sneller en vraagt om flexibiliteit. Wat je nu nodig hebt aan talenten, kan in korte tijd veranderen. Dit betekent dat lange termijn dienstverbanden steeds meer tot het verleden zullen behoren en worden vervangen door samenwerkingsverbanden voor de duur van een project of traject. Zo zorg je dat je snel en flexibel in kunt spelen op een toekomst die steeds lastiger te voorspellen is. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe vind je de beste mensen voor een project? Hoe zorg je dat het project een succes wordt? Loop je nu extra risico met een eenpitter? Hoe zit het met betrokkenheid? Duidelijk is dat het vraagt om een verschuiving van je rol als werkgever naar die van opdrachtgever. Geen managers meer, maar projectleiders.

En dan is daar natuurlijk ook een andere kant aan dit verhaal. Je bent een professional, met een mooie verzameling unieke talenten. Die zet je het liefst volledig voor in voor jouw opdrachtgever. Maar daarnaast heb je ook een verantwoordelijkheid voor je eigen boekhouding, je eigen marketing, je website, je verzekeringen, de belastingdienst en niet te vergeten de acquisitie en het relatiebeheer. Werkweken lijken zich oneindig uit te strekken. De uitdaging waar de professional met een gezin voor staat, laat ik voor mijn gemoedsrust maar even achterwege. En dan vergeten we nog 1 ding. De verantwoordelijkheid van de professional om eigen talenten te ontwikkelen en up-to-date te houden. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je, dat je naast dit alles, ook nog in ontwikkeling blijft?

Als we willen naar een samenleving waarin we allemaal delen, waarin aandacht is voor de lange termijn en echte toegevoegde waarde, dan voelen we dat hierin iets moet gebeuren. Nu organisaties opdrachtgevers worden, worden zp-ers organisaties. Namelijk coöperaties. Want in coöperatieve vorm kun je de lasten samen delen, kan je de risico’s spreiden en zorgen voor elkaar. En nog mooier, je kan ruimte creëren om elkaar in ontwikkeling te brengen. Samenwerken met een collectief betekent dat je niet 1 talent binnenhaalt, maar een Multitalent. Een groep mensen met diverse talenten en achtergronden. Die inzetbaar zijn gedurende de gehele looptijd van je project en jou zo de zekerheid bieden van continuïteit en maximale kwaliteit in combinatie met de flexibiliteit die zo belangrijk voor je is.

Ik kijk met enthousiasme uit naar deze nieuwe manieren van samenwerken. Gebaseerd op gelijkwaardigheid. Ondernemers onder elkaar. Een verschuiving van werken voor, naar samen werken aan. Samen voor de lange termijn. 

 

Anders organiseren

Anders organiseren

Zittend op de wc van mijn oud-collega, kijk ik eens rond. Allerlei leuke spreuken. En een kalender met daarop de volgende tekst ‘Hoe maakt u het?’ ‘Dat zeg ik niet, want dan maakt u het ook!’

Kennis was macht. En daar werd al heel lang, heel goed aan verdiend. Maar tijden veranderen. Content is overal vrij verkrijgbaar. Discussies met vrienden? Ik heb ze al een tijdje niet meer, want zodra iemand ook maar iets beweert, verschijnt er ergens een smartphone. Gewoon even checken, dan weten we het zeker. En al die kennis wordt gewoon gedeeld, gratis!

En dan is er nog een ontwikkeling zichtbaar. Voelbaar misschien wel. De gedachte, dat er veel meer is dan winst alleen. Dat er ook zoiets is als een gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst, onze toekomst. Ik zie een verschuiving in de manier waarop we onze maatschappij inrichten, onze samenwerking organiseren. Van eeuwige groei naar een beter evenwicht. Van grootschalig naar klein en lokaal.

Van dienstverband als uitgangspunt naar tijdelijke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en inspiratie. Maar ook van solistisch opereren naar collectief organiseren. Dit zijn veranderingen die ik toejuich. Waar ik al jaren naar uitkijk. Een samenleving die niet draait om consumeren, maar om co-creëren. Niet wat kan ik er uithalen, maar meer gericht is op wat kan ik bijdragen. Ja, het is een spannende tijd, maar dit biedt kansen voor ons allemaal. Om nu te gaan voor welzijn in plaats van alles in te zetten voor welvaart. Samen ons Bruto Nationaal Geluk vergroten.
2013?

Ik heb er nu al zin in!