Zelfsturende teams in de zorg

 

Projectomschrijving

Begeleiden van zorgteams richting meer zelfsturing met o.a. visie en waardensessies, training en coaching

 

Projectinzet

Klant Thebe Zorg DatumĀ 2012-2014 Inzet ontwerpen van sessies, faciliteren van teambijeenkomsten, terugkoppelen en voorbereiden