Resultaatgericht competentiemanagement

 

Projectomschrijving Invoeren competentiemanagement

De klant wil graag meer ruimte bieden aan initiatief en ondernemerschap bij medewerkers en verantwoordelijkheid voor het bedrijf, het resultaat en de klant stimuleren. We hebben een compleet competentietraject in vier fasen ontworpen om te komen van missie en visie tot concrete sturing op resultaat. Doel is verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen, een coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen en sturen op resultaat in plaats van op gedrag.

 

Projectinzet

Klant via humanage Date 20112012 Inzet project projectopzet, planning, afstemming, voorbereiding en uitvoering sessies, afnemen medewerkerinterviews, uitwerken en vormgeven content, samenstellen profielen en woordenboeken.